728 x 90

مسعود رجوی: خامنه‌ای باز هم نشان داد زبانی جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی‌فهمد

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران - ۵آذر ۱۴۰۱
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران - ۵آذر ۱۴۰۱

مسعود رجوی - ۵ آذر ۱۴۰۱

خامنه‌ای باز هم نشان داد

زبانی جز زبان قاطعیت و قهر و قدرت نمی‌فهمد

وقتی خلیفهٔ ارتجاع توده‌های میلیونی مردم بپاخاسته را غافل و جاهل و مزدور می‌خواند

وقتی می‌گوید هر اغتشاشگر و هر تروریستی باید مجازات شود و در این تردیدی نیست

به زبان معکوس دیو و دد و به روشن‌ترین صورت گواهی می‌دهد حق با مقاومت ایران است

تنها راه نجـات خلـق، ارتـش آتـش و آزادی است

۱-حرفهای امروز خامنه‌ای از جمیع جهات بیان بن‌بست و درماندگی است و هیچ برون‌رفت و گریزگاهی ندارد.

۲-ترس از ریزش و شقه زیر ضرب قیام خاموشی‌ناپذیر سراپای خامنه‌ای را به لرزه در آورده و تمام وجودش را مانند شاه در مرحله پایانی رعشه سرنگونی فراگرفته است.

۳-تعادل پیشین بازگشت‌ناپذیر است و زمان به عقب برنمی‌گردد. در تلهٔ سرنگونی افتاده و از هر سو که بچرخد خلاصی ندارد.

۴-صلح و امنیت بین‌المللی و منطقه‌یی ایجاب می‌کند که آمریکا و اروپا اکنون پس از مماشات و تأخیر بسیار، ماشهٔ برجام را بکشند.

۵-خوشا که شورشگران برای آزادی با همان زبان قهر و قدرت، خامنه‌ای و رژیم ولایت را با همهٔ نیروهایش خسته و فرسوده کرده‌اند و پیروزی می‌سازند.

۶-بطلان این‌که رژیم آلترناتیوی ندارد و ایران سوریه یا تجزیه می‌شود، بر همگان آشکار شده است.

۷-تنها کر و کوران صدای حقیقی ملت ایران برای سرنگونی و آزادی و برقراری جمهوری دمکراتیک را نمی‌شنوند.

۸-در پاسخ به آیه‌یی که خامنه‌ای دجالانه خطاب به بریده بسیجیان خواند که وا نروند و دچار افسردگی نشوند، هم‌چنان که در بیدادگاه نظامی شاه گفتم فقط یادآوری می‌کنم که همانا باطل رفتنی است:

إِنَّ الْبَاطِلَ کَانَ زَهُوقًا . صبح نزدیک است.

انقلاب دمکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران -۵آذر ۱۴۰۱

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/f15763cf-ac34-4ea3-bb5e-abc62f5e7319"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات