728 x 90

مسعود رجوی به جوانان میهن: در پی اعدام مصطفی و نوید برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید!

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی به جوانان میهن: در پی اعدام مصطفی و نوید برای دفاع از خود و خلق در زنجیر مسلح شوید!

#انحلال_سپاه_پاسداران