728 x 90

مسعود رجوی: تنها طرفی که از درد و رنج مردم غزه و یهودیان بی‌گناه سود می‌برد سر مار ولایت در تهران، خامنه‌ای است

پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
پیام مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی - ۵ آبان ۱۴۰۲

تنها طرفی که از درد و رنج مردم غزه و یهودیان بی‌گناه

سود می‌برد، استقبال می‌کند و در ته دل راضی و خوشحال است

سر مار ولایت در تهران، خامنه‌ای بانی اصلی جنگ

برای سدبستن در برابر قیام مردم ایران است

 

مسعود رجوی - ۵ آبان ۱۴۰۲

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در زاهدان با شعار یا ما سر مار را بکوبیم به سنگ...

فعالیت‌های کانون‌های شورشی در زاهدان با شعار یا ما سر مار را بکوبیم به سنگ...

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/2cc2757f-3b5e-48ce-bafc-97bc9d871e34"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات