728 x 90

مسعود رجوی: تبریک به مردم و انقلابیون سوریه در نیروهای آزادیبخش و ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و اپوزیسیون برای محکومیت سردژخیم شکنجه‌گاه الخطیب به حبس ابد

مسعود رجوی ۲۳دی ۱۴۰۰

 

مسعود رجوی - ۲۳دی ۱۴۰۰

تبریک به مردم و انقلابیون سوریه در نیروهای آزادیبخش و ائتلاف ملی نیروهای انقلاب و اپوزیسیون برای محکومیت سردژخیم شکنجه‌گاه الخطیب به حبس ابد در آلمان به‌خاطر جنایت علیه بشریت در نخستین محاکمهٔ جهانی شکنجه‌گران.

شکنجه‌گاه الخطیب در دمشق که به جهنم روی زمین برای مخالفان بشار اسد شهرت یافته، مشابه شکنجه‌گاه اوین در حاکمیت شاه و شیخ در ایران است.

تمام تشبثات برای در بردن دژخیمی که به حبس ابد محکوم شده است، شکست خورد.

جهان دیگر نباید دژخیمان و مزدوران را تحت هر پوش و عنوان، به‌ویژه پناهندگی، قبول و تحمل کند.

در مورد میهن اشغال شده ما ایران، بار دیگر تکرار می‌کنیم که: کلیهٔ مسئولان و آمران و عاملان ترورها و جنایت‌های فاشیسم دینی در داخل و خارج ایران باید در چارچوب جنایت علیه بشریت در برابر عدالت قرار بگیرند. رسیدگی به نسل‌کشی و جنایت علیه بشریت در قتل‌عام زندانیان در سال۶۷ باید به قیام آبان و به همهٔ زندا‌نهای خمینی و خامنه‌ای در سراسر ایران از سال۶۰ تاکنون تعمیم پیدا کند.

وعده فرزندان رشید ایران با سردمداران و جلادان و دژخیمان و مزدوران این رژیم، عدالت در دادگاههای ایران آزاد شده است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ceff5833-0a51-4a86-aaae-0cc3a078149d"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات