728 x 90

مریم رجوی - هزار اشرف

از سخنان مریم رجوی در گردهمایی بزرگ مقاومت ایران در پاریس:

من از سوی مقاومتی به این جا آمده‌ام که همه هستی خود را برای پیروزی قیام ایران و برای آزادی، سرفرازی و شکوه ایران نثار کرده است. من به این جا آمده‌ام که آن چه را شما قیام‌کنندگان می‌خواهید، اعلام کنم، شما قیام‌کنندگان در سراسر شهرهای ایران.
زمان، زمان سرنگونی است. پیروزی حتمی است و ایران آزاد می‌شود.
درود بر مجاهدان آزادی در اشرف ۳، ‌قرارگاه بی‌قراران. ساختن اشرف ۳ به‌دست آنها مبارک.
پس پیش به‌سوی هزار اشرف در داخل میهن اشغال‌شده.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/947e9db4-f0c6-4fd3-bf7a-8139c6216416"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات