728 x 90

مریم رجوی:‌ نوید افکاری در جان رزمندهٔ‌ هزاران کانون شورشی به‌ رزم و تهاجم ادامه خواهد داد

مریم رجوی - اعدام  نوید افکاری
مریم رجوی - اعدام نوید افکاری

ضحاک مار بدوش ولایت فقیه در جنایت بزرگ دیگری نوید افکاری را سربدار کرد، اما دیر نخواهد بود که پاسخ خود را از مردم و جوانان شورشگر در شعله‌ورتر شدن آتش قیام سرنگونی خواهد گرفت.

جوانان شورشی در همبستگی با مردم قهرمان فارس و در اعتراض به خون به ناحق ریخته شده نوید به‌پامی‌خیزند.


ایران همراه با خانواده افکاری در سوگ نوید است و جهان از بربریت و توحش خامنه‌ای شوکه شده است.
فاشیسم دینی حاکم بر ایران که یک روز بدون سرکوب و اعدام و شکنجه دوام نمی‌آورد، با ریختن خون فرزندان دلیر مردم ایران مانند نوید می‌خواهد خود را در برابر قیام مردم ایران حفظ کند، اما شهادت نوید شعله‌های قیام مردم ایران را فروزان‌تر می‌کند و حکومت آخوندها را برای همیشه به گور می‌سپارد.


به‌ خانواده نوید شهید، به مردم شهر شورشی بزرگ شیراز، به جامعه ورزشی ایران و به مردم داغدار کشورمان تسلیت می‌گویم. مردم ما این جنایت را، نه می‌بخشند، نه فراموش می‌کنند. از جوشش این خون، خامنه‌ای و رژیم‌اش جان به‌در نخواهند برد.


شورای امنیت ملل ‌متحد و کشورهای عضو، شورای حقوق‌بشر و کمیسر حقوق‌بشر، اتحادیه اروپا و عموم مراجع مدافع حقوق‌بشر باید به اقدامات مؤثر و عملی علیه رژیم ایران به‌خاطر اعدام نوید و ۱۲۰هزار اعدام سیاسی دیگر دست بزنند. سکوت و بی‌عملی چراغ سبز برای ادامه جنایت و به‌مثابه همدستی است.
یکبار دیگر جامعه جهانی را فرامی‌خوانم برای اقدام فوری جهت آزادی برادران افکاری و زندانیان قیام و زندانیان سیاسی که در معرض اعدام قرار دارند.