728 x 90

فرازی از پیام مسعود رجوی - ۱۶ آذر ۱۳۸۸

باز هم دانشجویان دلیر و انقلابی به‌پا می‌خیزند و قفل ولایت سیاه بر دانشگاه را در هم می‌شکنند و در خیابانها جاری می‌شوند. هم‌چون سیل خروشان و گدازه‌های آتشفشان. این چنین از جرقه‌های ۱۶آذر حریق بر می‌خیزد و قبای مندرس حاکمیت ارتجاعی را فرا می‌گیرد. صدای رسای ملت ایران عالمگیر می‌شود که:‌ «مرگ بر اصل ولایت فقیه».

مسعود رجوی - ۱۶آذر ۱۳۸۸