728 x 90

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با هیاتی از زنان پارلمانتر بلژیک

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با هیاتی از زنان پارلمانتر بلژیک
دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با هیاتی از زنان پارلمانتر بلژیک

خانم مریم رجوی، رئیس‌جمهور برگزیدهٔ شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، سه‌شنبه ۲خرداد در محل اقامت خود در بروکسل با هیاتی از زنان پارلمانتر بلژیک، خانمها کاتلین دپورتر، نماینده پارلمان فدرال بلژیک و لطیفه آیت بالا و فرانسواز اسکپمانز نمایندگان پارلمان بروکسل دیدار و گفتگو کرد.

در این دیدار تحولات ایران از جمله مبارزات زنان ایران در برابر دیکتاتوری ارتجاعی و زن‌ستیز آخوندها در چهار دهه گذشته، حضور گسترده و نقش پیشتاز و رهبری کننده زنان در صفوف جنبش مقاومت و شرکت خیره‌کننده زنان و دختران ایران در صف مقدم قیامهای سالهای اخیر به‌ویژه قیامهای نیمه دوم سال۱۴۰۱ مورد بحث قرار گرفت.

خانم رجوی ضمن تقدیر از حمایت‌های قانونگذاران بلژیکی از مقاومت و مردم ایران، این حمایتها را یک پشتیبانی ارزشمند و خواهرانه از مبارزات زنان ایران برای آزادی و برابری رو در روی حکومت زن‌ستیز آخوندها توصیف کرد.

خانم دپورتر گفت: شجاعت و فداکاری شما و زنان پیشتاز ایران طی چهار دهه گذشته ستایش همگان را برانگیخته است

خانم آیت بالا گفت مبارزه شما فقط برای مردم ایران نیست، بلکه با توجه به دخالت‌های شرورانه رژیم و دامن‌زدن آن به بنیادگرایی اسلامی در سایر کشورها، این مبارزه در واقع مبارزه مشترک و مبارزه همه ماست.

خانم اسکپمانز ضمن محکوم کردم اعدامهای وحشیانه رژیم آخوندی گفت این رژیم به‌عنوان رکورد‌دار اعدام، انزجار جهانی را برانگیخته است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/ec1db31d-ad6d-4d8c-bb72-2c54df9cc3f9"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات