728 x 90

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با نمایندگان پارلمان اروپا پتراس استراویچیوس و پتری سارواما

دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با نمایندگان پارلمان اروپا
دیدار و گفتگوی خانم مریم رجوی با نمایندگان پارلمان اروپا

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیدهٔ مقاومت ایران، با هیاتی از نمایندگان پارلمان اروپا شامل آقایان؛ پتراس آستراویچیوس، عضو کمیسیون خارجه و زیرکمیته حقوق‌بشر و پتری سارواما، در مقر شورای ملی مقاومت دیدار و گفتگو کرد.
آقای آستراویچیوس در این دیدار، بر ضرورت اعمال تحریم‌های هر چه بیشتر علیه دیکتاتوری آخوندی تأکید کرد و گفت: اروپا به این ادراک می‌رسد که مماشات با رژیم ایران سیاستی شکست‌خورده است.

آقای سارواما نیز گفت: تا آنجا که به رژیم ایران برمی‌گردد، هر چه زمان می‌گذرد، این رژیم جری‌تر و جنایتکارتر و در عین‌حال آسیب‌پذیرتر می‌شود و روزی فرامی‌رسد که ورق به‌طور کامل علیه این رژیم بر‌می‌گردد.

خانم مریم رجوی در این دیدار ضمن قدردانی از حمایت نمایندگان پارلمان اروپا از مبارزه مردم ایران برای نیل به دموکراسی، تأکید کرد که مماشات با جلادان حاکم بر ایران نه فقط علیه مردم و مقاومت ایران بلکه به زیان اروپا و جهان نیز هست. اروپا و آمریکا در برابر گروگانگیری و تروریسم ضعیف و بی‌دفاع می‌نمایند در حالی‌که تجربه ثابت کرده است وقتی که این رژیم با قدرت و قاطعیت روبه‌رو می‌شود ناگزیر دست و پایش را جمع می‌کند. علت دوام آوردن مقاومت ایران در برابر این رژیم در ۴۲سال گذشته نیز همین ایستادگی و قاطعیت است. والا باید مانند بسیاری دیگر زانو می‌زد و جذب یکی از جناح‌های رژیم می‌شد.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a15e7e19-736c-4d82-b44b-1bd2d586f539"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات