728 x 90

دیدارها و گفتگوهای خانم مریم رجوی با رئیس گروه دوستان ایران آزاد در پارلمان اروپا و شماری دیگر از نمایندگان در بروکسل

دیدارها و گفتگوهای خانم مریم رجوی
دیدارها و گفتگوهای خانم مریم رجوی

 

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در جریان سفر خود به بروکسل و شرکت و سخنرانی در کنفرانس «ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا» با شماری دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا از کشورها و گروه‌های مختلف پارلمانی و هم‌چنین با آقای خاویر زار زالخوس رئیس گروه دوستان ایران آزاد به‌طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

، رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ضمن قدردانی از تلاشهای آقای زار زالخوس و اعضای گروه دوستان ایران آزاد و دیگر نمایندگان پارلمان، ضمن تشریح اوضاع ایران، اعدامهای وحشیانه رژیم آخوندی، بن‌بست رژیم و موقعیت قیام و مقاومت، خواستار تشدید تلاشها در اروپا برای متوقف کردن اعدامها و اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر دیکتاتوری آخوندی شد.

خانم رجوی خاطرنشان کرد که مردم ایران از مماشات با فاشیسم دینی حاکم بر ایران که در ۳۴سال گذشته خامنه‌ای نخستین برنده آن و مردم و مقاومت ایران نخستین قربانیان و زیانکاران آن بوده‌اند، بیزار هستند و خواهان لیست‌گذاری سپاه پاسداران و وزارت اطلاعات آخوندها و بستن سفارتهای رژیم می‌باشند که دیپلمات تروریست بمبگذار یک نمونه از دیپلماتها و پرسنل آن است.

 

آقای سارسالخوس به خانم رجوی گفت: استقبال بی‌سابقه نمایندگان از شما در این پارلمان و حمایت یک پارچه آنها از مقاومت ایران نشان داد که این پارلمان به‌خوبی می‌داند چه کسی مردم ایران و مقاومت آنها را نمایندگی می‌کند.

وی هم‌چنین تأکید کرد ما امروز زمینه بسیار محکمی برای لیست‌گذاری سپاه داریم و پس از قطعنامه قوی پارلمان به تلاشها ادامه می‌دهیم.

 

یان زهرا دیل - معاون کمیسیون تجارت بین‌المللی پارلمان اروپا

آقای زهرا دیل گفت من ۲۰سال است در پارلمان اروپا هستم و از روز اول با مقاومت شما آشنا شدم. امروز، از یک‌سو شما بیش از هر زمان دیگر در این پارلمان حمایت دارید، و از سوی دیگر تهدیدهای رژیم ایران برای صلح و امنیت برای پارلمان شناخته شده‌تر از همیشه است. بعد از جنگ اوکراین تعادل ژئوپلیتیک در اروپا تغییر کرده و تهدید این رژیم جدی‌تر احساس می‌شود.

یان زهرا دیل افزود: برخیها می‌گویند اختلاف بین اپوزیسیون ایران هست. من به آنها می‌گویم اگر منظور از این اختلاف پسر شاه است، این یک بازی است که دیگران با پسر شاه انجام می‌دهند او را به صحنه می‌آورند تا صحنه را مخدوش و به اختلاف دامن بزنند.

برجسته کردن بازماندگان دیکتاتوری پیشین یک بازی است که تماماً به سود دیکتاتوری حاکم تمام می‌شود در نتیجه مردم ایران هستند که قیمت آن را می‌پردازند.

 

لودمیلا Ljudmila نواک- نمایندهٔ پارلمان اروپا از اسلوونی

خانم لودمیلا نواک نماینده پارلمان اروپا از اسلوونی از حضور خانم رجوی در کنفرانس گفت: ما به حمایت از مقاومت ایران ادامه خواهیم داد و من این دیدار را شروع یک همکاری بیشتر برای آینده می‌دانم چرا که خواست ما دموکراسی و آزادی برای مردم ایران است.

 

نیکلا پروکا چینی - رئیس مشترک گروه ای.سی.آر در پارلمان اروپا

آقای پروکاچینی، رئیس مشترک گروه محافظه‌کاران و دموکراتهای اروپایی (ای.سی.آر) در پارلمان اروپا گفت: هم در کشور من ایتالیا و هم در پارلمان اروپا، نسبت به تلاش‌ها و نقش رهبری کننده شما در مقاومت ایران و نسبت به نقش زنان در مقاومت ایران حمایت ویژه‌یی وجود دارد. ما با پخش اطلاعات دروغ و شیطان‌سازیهای رژیم کاملاً آشنا هستیم و مدتهاست که دیگر این تبلیغات دروغ تاثیری ندارد.

 

 

نمایندگان پارلمان اروپا- الساندرو پانزا و سوزانا چکاردی از ایتالیا

آقایالساندرو پانزا و خانم سوزانا چکاردی در دیدار با خانم رجوی نقش رهبری کنند زنان در جنبش مقاومت ایران را ستودند و تأکید کردند در حالی‌که رژیم ایران تهدیدی برای کشورهای منطقه و جهان است، جنبش شما الگویی برای حل مشکلات است.

آنها بر لزوم اتخاذ یک سیاست قاطع و تحریم‌های قوی علیه دیکتاتوری آخوندی تأکید کردند.

 

ایزابل ویزلر لیما - گزارشگر حقوق‌بشر گروه‌ای پی پی در پارلمان اروپا

خانم ویزلر لیما نماینده پارلمان اروپا از لوکزامبورگ و گزارشگر گروه احزاب مردم اروپا در گفت ما در غرب، درک درستی از وضعیت جامعهٔ ایران و فشارهایی که بر مردم و به‌ویژه دختران و زنان جوان وارد می‌شود نداریم. در این شرایط وخیم، شجاعت شما در مقابله با این رژیم سرکوبگر بسیار ستایش‌انگیز است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/056d3846-a80a-4de2-ab69-639ec979b337"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات