728 x 90

دیدارهای خانم مریم رجوی با زار زالخوس و یان زهرا دیل در پارلمان اروپا

دیدارهای خانم  مریم رجوی با زار زالخوس و یان زهرا دیل در پارلمان اروپا
دیدارهای خانم مریم رجوی با زار زالخوس و یان زهرا دیل در پارلمان اروپا

خانم مریم رجوی در جریان سفر خود به بروکسل و شرکت و سخنرانی در کنفرانس «ایران: چشم‌انداز تغییر و سیاست اتحادیه اروپا» با شماری دیگر از نمایندگان پارلمان اروپا از کشورها و گروه‌های مختلف پارلمانی به‌طور جداگانه دیدار و گفتگو کرد.

در دیدار با آقای خاویر زار زالخوس، رئیس مشترک گروه دوستان ایران آزاد، ضمن قدردانی از تلاش‌های وی و اعضای گروه دوستان ایران آزاد، با تشریح اوضاع ایران، اعدام‌های وحشیانه رژیم آخوندی، بن‌بست رژیم و موقعیت قیام و مقاومت، خواستار تشدید تلاش‌ها در اروپا برای متوقف کردن اعدامها و اتخاذ یک سیاست قاطع در برابر دیکتاتوری آخوندی شد.
خاویر زارزالخوس گفت: استقبال نمایندگان از شما در این پارلمان و حمایت یک‌پارچه آنها از مقاومت ایران نشان داد که این پارلمان به‌خوبی می‌داند چه کسی مردم ایران و مقاومت آنها را نمایندگی می‌کند.
وی هم‌چنین تأکید کرد ما امروز زمینه بسیار محکمی برای لیست‌گذاری سپاه پاسداران داریم و پس از قطعنامه قوی پارلمان به تلاش‌های‌مان ادامه می‌دهیم.

در دیدار با آقای یان زهرا دیل، معاون کمیسیون تجارت بین‌المللی پارلمان اروپا وی گفت من ۲۰سال است که در پارلمان اروپا هستم و از روز اول با مقاومت شما آشنا شدم. امروز، از یک‌سو شما بیش از هر زمان دیگر در این پارلمان حمایت دارید، و از سوی دیگر تهدیدهای رژیم ایران برای صلح و امنیت برای پارلمان شناخته شده‌تر از همیشه است. بعد از جنگ اوکراین تعادل ژئوپلیتیک در اروپا تغییر کرده و تهدید این رژیم جدی‌تر احساس می‌شود.
یان زهرا دیل افزود: برخی می‌گویند اختلاف بین اپوزیسیون ایران هست. من به آنها می‌گویم اگر منظور از این اختلاف پسر شاه است، این یک بازی است که دیگران با پسر شاه انجام می‌دهند او را به صحنه می‌آورند تا صحنه را مخدوش و به اختلاف دامن بزنند.
برجسته کردن بازماندگان دیکتاتوری پیشین یک بازی است که تماماً به سود دیکتاتوری حاکم تمام می‌شود. در نتیجه مردم ایران هستند که قیمت آن را می‌پردازند.

برگرفته از سایت مریم رجوی 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a87aa322-09c0-41bd-a2aa-494614f1e67a"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات