728 x 90

خیزش مردم و جوانان شورشگر در بهبهان - مسعود رجوی

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
  • مسعود رجوی: پیام برای دلیران و یاران دشتی و مردم بهبهان: همت کنید و نگذارید جلادان جوانان شورشگر را ببرند و یا مانند محمود و مهرداد به‌شهادت برسانند.
  • مسعود رجوی: با طوفان دیگری به خامنه‌ای باید گفت، تیر و تبر را بس کن. با قیام و انقلابی دیگر باید بند از بند این رژیم گسست.

  • رژیم از وحشت قیام اینترنت خوزستان را مختل و قطع کرده است.

  • بهبهان - فلکه شیراز - ساعت ۱.۴۸دقیقه نیمه شب ۲۷تیرماه - شهر ملتهب است