728 x 90

خانم مریم رجوی: نفرین مادران و دادخواهان شهیدان و سربداران سر موضع، با لعنت خدا و خلق و تاریخ، بدرقه جلاد ۶۷ است

پیام خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران
پیام خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

خانم مریم رجوی:

نفرین مادران و دادخواهان شهیدان و سربداران سر موضع، با لعنت خدا و خلق و تاریخ، بدرقه جلاد ۶۷ است.

یک ضربه کلان جبران‌ناپذیر و استراتژیک به خامنه‌ای و تمامیت رژیم اعدام و قتل‌عام با پیامدها و بحرانهای زنجیره‌یی در سرتاپای استبداد دینی که شورشگران را به حرکت در می‌آورد.

با گرامیداشت ۳۰ هزار مجاهد و مبارز قتل‌عام شده که مردم ایران هرگز فراموش نمی‌کنند، دادخواهی تا سرنگونی ادامه دارد.

سرنوشت تمام کسانی که فرزندان ایران را اعدام کرده و می‌کنند عبرت‌انگیز است.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/e2b1552b-74af-4c90-b6b3-3b946978b7ca"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات