728 x 90

مریم رجوی: مردم ایران در مقابل دیکتاتوری دینی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور به‌پاخاسته اند

مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران
مریم رجوی رئیس جمهور برگزیده مقاومت ایران

این رژیم فاسد و قرون‌وسطایی از سرنگونی محتوم گریزی ندارد

رئیس‌جمهور برگزیده شورای ملی مقاومت برای دوران انتقال حاکمیت به مردم ایران، با درود به هموطنان پاخاسته و جوانان قیام آفرین در استانهای مختلف کشور گفت: درود بر هموطنان آزاده و شجاعمان در سراسر ایران دو روز است که در مقابل دیکتاتوری دینی، با شعارهای مرگ بر دیکتاتور بپاخاسته‌اند. رژیم آخوندی در مقابل قیام دلیرانه مردم و کانون‌های شورشی و ارتش آزادی، به‌شدت آسیب پذیر است و از سرنگونی محتوم گریزی ندارد.

 

خانم رجوی تأکید کرد: تا این رژیم فاسد و قرون‌وسطایی بر سرکار است فقر و گرانی و بیکاری و فساد و سرکوب و تبعیض ادامه دارد و اعتراضات مردمی و خیزشهای جوانان دلیر و از جان گذشته میهن به‌رغم تمامی تهمیدات سرکوبگرانه و دجالگریهای این رژیم فاسد، ادامه می‌یابد.

 

خانم رجوی با تسلیت به خاطر جان باختن روح الله نظری که توسط نیروهای سرکوبگر در سیرجان مورد اصابت گلوله قرار گرفت، از همهٔ هموطنان خواست به حمایت از قیام‌کنندگان و جوانان شورشگر و فداکار میهن برخیزند.

با صمیمانه‌ترین تسلیتها به بستگان تمامی شهیدان قیام در سیرجان و بهبهان و دیگر نقاط کشور و با آرزوی بهبود عاجل برای مجروحان، تأکید می‌کنم که خون این شهیدان و رشادت و فداکاری آنها چراغ راه و راهگشای جوانان این میهن برای به زیر کشیدن دیکتاتوری دینی و آزادی میهن اسیر است و نام آنها در تاریخ مبارزات ملت ایران جاویدان خواهد بود.

رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت، ملل ‌متحد و عموم مراجع بین‌المللی مدافع حقوق‌بشر را فراخواند تا سرکوب تظاهرات مردم ایران را قویاً محکوم کنند و به فوریت هیاتی را برای تحقیق پیرامون وضعیت شهیدان، مجروحان و دستگیر ‌شدگان قیام تعیین کنند.