728 x 90

خانم مریم رجوی: عید فطر بین‌الملل آزادی و یگانگی

خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران
خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ایران

عید فطر بین‌الملل آزادی و یگانگی، عید سرآمد رنج‌ها و سختی‌ها که انسان و اجتماع انسان را به روزگار رهایی و پیروزی می‌رساند، بر همه شما مبارک باد!

عید فطر، جشن آزادی از زنجیرهای اجبار و بندگی است؛ جشن توانستن و جشن بایستن انسان است.
فطر که از دل قیمت دادنها و پایداریها طلوع می‌کند، نوید حتمیت پیروزی است. پیروزی به‌پاخاستگان؛ پیروزی آن‌هایی که قیام و جنگیدن را بر نشستن و نظاره‌کردن ترجیح داده‌اند.
پیروزی آن‌هایی که از خود، منافع خود و زندگی و راحت خود برای نجات و آزادی دیگران می‌گذرند. از این نظر قیام و انقلاب دموکراتیک مردم ایران یک فطر محتوم در پیش دارد؛ فطر رهایی و یگانگی که در آن بساط اختناق و ارعاب و شکنجه و اعدام برچیده می‌شود، دین‌فروشی و تزویر و مردم فریبی و هیچ نوعی از دجالگری و دیکتاتوری و بهره کشی در آن جایی نخواهد داشت.
فطر آزادی مردم ایران بی‌تردید از دل نبرد مردم ایران با رژیم فرا می‌رسد.

برگرفته از سایت مریم رجوی

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d5ab9dce-7b7d-4ac5-ae7d-0e1535452bd5"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات