728 x 90

خانم مریم رجوی: تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی و گزارشگر ویژه یک گام ضروری در مقابله با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران

خانم مریم رجوی
خانم مریم رجوی

تمدید مأموریت هیأت حقیقت‌یاب بین‌المللی و گزارشگر ویژه در مورد وضعیت حقوق‌بشر در ایران یک گام ضروری در مقابله با نقض سیستماتیک حقوق‌بشر و جنایت علیه بشریت توسط رژیم ایران است که در آخرین گزارش گزارشگر ویژه و گزارش هیأت تحقیق مورد تأکید قرار گرفته است. این باید با قدمهای بعدی به‌ویژه ارجاع پرونده جنایت رژیم به شورای امنیت ملل متحد تکمیل شود.
رژیم آخوندها در چهار دهه گذشته مستمراً درگیر جنایت علیه بشریت و نسل‌کشی بوده است. کشتار مردم کردستان، اعدام‌های جمعی دهه ۶۰، قتل‌عام زندانیان سیاسی در ۱۳۶۷، قتل‌عام مجاهدین در اشرف و لیبرتی، کشتار ۱۵۰۰ تظاهر کننده بی‌سلاح در آبان ۹۸ و کشتار مردم کشورهای منطقه از این شمار است. سردمداران کنونی رژیم اعم از خامنه‌ای، رئیسی، اژه‌ای، قالیباف در چهار دهه گذشته در همه این جنایتها دست داشته و باید در برابر عدالت قرار گیرند.

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/7f1eb36e-bcc6-4f84-971f-4841a0d65d8f"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات