728 x 90

مسعود رجوی: ترس و وحشت خلیفهٔ فرتوت و مفلوک از ارتباط با مجاهدین

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

 

مسعود رجوی-۲۰ آبان ۱۴۰۱

منتهای درماندگی خلیفهٴ فرتوت ارتجاع در برابر قیام و کانون‌های‌شورشی

درخواست اطلاعات سپاه پاسداران خامنه‌ای از «ملت ایران» مبنی بر این‌که هر گونه ارتباط برای سرنگونی و انهدام مظاهر حاکمیت از جانب مجاهدین خلق است و باید در اولین فرصت آن را خبر بدهند، منتهای درماندگی خلیفهٴ فرتوت ارتجاع را در برابر قیام و کانون‌های‌شورشی و ارتش آزادی نشان می‌دهد.

همین امروز (جمعه ۲۰آبان) هموطنان ستمدیده بلوچ می‌خروشیدند: «مرگ بر خامنه‌ای، لعنت بر خمینی».

خمینی در تابستان سال۶۰ در حضیض استیصال در برابر مجاهدین، پرده‌های روحانیت و مرجعیت را بالکل کنار زد و در سخنانش در روز ۲۷مرداد ۱۳۶۰ با صراحت «جاسوسی» و «دروغ گفتن» علیه مجاهدین و حتی «شرب خمر» برای حفظ نظام را «واجب» اعلام کرد.

خمینی هم‌چنین درمانده در برابر میلیشیای مجاهد خلق از «سازمان اطلاعات ۳۶ میلیونی» کمک خواست که در سال۶۰ تمام جمعیت ایران را در برمی‌گرفت.

دریوزگی سازمان اطلاعات ۳۶ میلیونی به آنجا رسید که در آذر ماه ۱۳۶۱ پاسداران و بسیجی‌ها و مزدوران دادستانی به تهیه آلبوم‌های عکس از مجاهدین مبادرت کردند و آنها را در خیابان‌ها و مدارس و معابر عمومی حتی به کودکان دبستانی نشان می‌دادند و با دادن شیرینی و پول از آنها می‌خواستند که اگر کسی از اینها را می‌شناسد یا در این اطراف دیده به آنها بگوید (نشریه مجاهد ۲ دیماه ۱۳۶۱).

اکنون خوشا دههٔ هشتادی‌ها و دههٔ هفتادی‌ها و تمامی شورشگرانی که خامنه‌ای را هم به صدور چنین اطلاعیه‌های مفتضحی مبنی بر جاسوسی و خبرچینی عمومی کشانده‌اند. تهدید، باید خیلی جدی باشد.

ترس و وحشت خلیفهٴ فرتوت و مفلوک از ارتباط با مجاهدین که سرخ‌ترین نام در قاموس ارتجاع است و او را به لرزه سرنگونی انداخته، قابل فهم است. او باید در قدمهای بعد منتظر تسخیر مراکز رژیم و پاسداران ولایتش باشد.

انقلاب دمکراتیک مردم ایران پیروز می‌شود

 

پیام مسعود رجوی ۲۰آبان

پیام مسعود رجوی ۲۰آبان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/a35a8f54-00be-426a-9323-e39064e15628"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات