728 x 90

برگزاری کنفرانس « مقاومت و قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک» با حضور خانم مریم رجوی

کنفرانس «مقاومت و قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک» با حضور خانم مریم رجوی
کنفرانس «مقاومت و قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک» با حضور خانم مریم رجوی

- کنفرانس «مقاومت و قیام مردم ایران برای جمهوری دموکراتیک» با حضور خانم مریم رجوی رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و شرکت نماینده کنگره آمریکا رندی وبر، سناتور هورکان عضو سنای ایرلند و جیم هیگینز، وزیر و نایب‌رئیس سابق گروه سیاسی ای.پی.جی (احزاب مردم اروپا) پارلمان اروپا  برگزار شد.

- خانم مریم رجوی: هفته آینده سالروز شروع قیام سراسری ایران است. قیامی که در آن، جهان شاهد خواست قاطع مردم و مقاومت مردم ایران برای پایان دادن به این رژیم وحشی و برپایی ایران آزاد و جمهوری دموکراتیک بود.

- برای سالیان سیاست مماشات به بقای رژیم کمک کرده است. اما تلاش مردم ایران برای آزادی و دموکراسی تا سرنگونی این رژیم ادامه خواهد یافت.

- جنایات رژیم تلاش مردم ایران برای نیل به آزادی را متوقف نخواهد کرد، بلکه مردم و مقاومت ایران را مصمم‌تر می‌کند که بهای یک ایران آزاد، دموکراتیک و متکی به رأی مردم را بپردازند.

رندی وبر: عضو کمیته انرژی و بازرگانی کنگره آمریکا، عضو گروه پارلمانی حقوق‌بشر و دموکراسی در ایران

با سلام به خانم رجوی، دوستان، خانواده‌ها و ایرانیان آزادیخواه. مفتخرم که از ایالت بزرگ تگزاس در اینجا در پاریس با شما هستم، جایی که مفتخرم به‌عنوان نماینده مردم منطقه چهاردهم کنگره در مجلس نمایندگان ایالات‌متحده، نماینده مردم منطقه چهاردهم کنگره باشم. همان‌طور که بدون‌شک می‌دانید، در آمریکا به‌طور عام و در تگزاس به‌طور خاص، ما از برکت حضور بسیاری از اعضای جامعه ایرانیان در تبعید برخورداریم. مفتخرم که امروز اینجا در کنار دیگر دولتمردان جهان آزاد ایستاده‌ام تا اعتقاد خود را به‌حقوق مردم ایران و مبارزه آنها برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و غیراتمی در ایران تقویت کنیم. به‌عنوان یک مدافع سرسخت آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر در سراسر جهان، به‌طور خاص از این فرصت احساس تواضع می‌کنم که در اینجا به‌همه شما در تلاش برای ایران آزاد بپیوندم. برای مدتی بیش از حد طولانی، مردم ایران حکومت ظالمانه رژیمی را تحمل کرده‌اند که حقوق پایه‌یی انسانی آنها را نادیده گرفته و آرزوهای آنها را برای آزادی و دموکراسی خفه کرده است. مردم ایران بدون هراس، بارها و بارها نشان داده‌اند که مشتاق آینده‌یی درخشان‌تر هستند، آینده‌یی که در آن بتوانند از حقوق و آزادی‌های اساسی بهره‌مند شوند که همه افراد شایستهٔ آن هستند. به‌زبان ساده، من از سرکوب وحشیانهٔ این رژیم پارانوید علیه شهروندان آزادیخواه ‌ منزجر هستم. از چه زمانی آزادیخواهی جرم شده است؟ اما این ظالمان باید پارانوید باشند. آنها باید پارانوید باشند. آنها دیوانه‌وار به‌هر قیمتی و تحت پوش برخی پاکی‌های مذهبی مقدس به‌قدرت می‌چسبند؛ با درهم شکستن ارادهٔ آزاد شهروندان معتقد به جدایی دین و دولت و اقلیت‌های مذهبی تحت ستم و حتی مسلمانان وظیفه‌شناس اما مستقل. انگیزه‌های عاجزانهٔ آنها، آشکار می‌کند که این پیامبران دروغین به‌واقع در پی چه هستند و چه کسانی هستند. آنها غرق در گناه ریاکارانه خود هستند و خدای عادل قطعاً سرنوشت نهایی‌شان را رقم خواهد زد. اما این انقلاب این‌بار بر پایان دادن به‌هر نوعی از دیکتاتوری در ایران متمرکز است.

بنابراین دور انداختن آخوندها به‌معنی بازگرداندن پادشاهان نیست. با این‌حال راه دیگری وجود دارد، همان‌طور که شعار معروف مبارزان آزادی شما خواهان آن است: «مرگ بر ستمگر، چه شاه باشه چه رهبر».

با سرنگونی دیکتاتوری شاه با تمام توان نظامی آن، مردم ایران جان‌فشانی و آمادگی خود را برای فداکاری نشان دادند. در واقع، انقلاب۱۳۵۷ ریشه در میل به‌آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر داشت. اما آخوندها به‌رهبری خمینی، انقلاب را ربودند، قدرت را در همان سال اول تثبیت کردند، هر گونه صدای مخالف را نابود، نیروهای آزادیخواه را سرکوب کردند و با مردم ایران وارد جنگ شدند. اما به‌رغم گذشت ۴۴سال، آرزوی مردم ایران برای رسیدن به‌اهداف اولیهٔ انقلاب۱۳۵۷ زنده و حتی عمیق‌تر است. مبارزه برای یک ایران آزاد به‌وضوح یک تحول جدید نیست. این یک سفر طولانی و طاقت‌فرسا بوده است که با فداکاریهای بی‌شماری همراه بوده است. مردان و زنان شجاع از همهٔ اقشار به‌خیابان‌ها آمده‌اند و از حقوق خود دفاع کرده و خواستار تغییر هستند. شجاعت آنها در برابر سبعیت، گواهی بر روحیه تزلزل‌ناپذیر مردم ایران است. من همهٔ کسانی را تحسین می‌کنم که خواستار پایان دادن به‌این رژیم استبدادی هستند و به‌دنبال نوعی از حکومت هستند که مشروعیت خود را از مردم می‌گیرد، نه از یک حزب غیرمنتخب، منفرد و سرکوبگر.

در دوران تبعید، اپوزیسیون ایران از رهبری خانم مریم رجوی و تلاش‌های خستگی‌ناپذیر شورای ملی مقاومت ایران برخوردار بوده، در تلاش آنها برای برقراری یک حکومت دموکراتیک و فراگیر در ایران. آنها یک برنامهٔ ۱۰ماده‌یی را برای آینده ایران ارائه کرده‌اند. این برنامه خواستار حق رأی همگانی، انتخابات آزاد و اقتصاد بازار است و این برنامه مدافع برابری جنسیتی، مذهبی و قومی و حفاظت از حقوق اقلیتها است با یک سیاست خارجی مبتنی بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز و یک ایران غیراتمی. این اصول بنیادهایی هستند که می‌توان بر پایهٔ آن یک ایران آزاد را بنا کرد.

ممکن است شنیده باشید که (کنگره) آمریکا عمیقاً بر اساس خطوط حزبی تقسیم شده است و از بسیاری جهات، این حقیقت دارد. اما در مورد مسألهٔ یک ایران آزاد، کنگرهٔ ایالات‌متحده به‌طرز باور نکردنی متحد است.

با حمایت قوی دوحزبی، همکارانم و من قطعنامه‌یی را در کنگره در حمایت از آن برنامهٔ ۱۰ماده‌یی ارائه کرده‌ایم. قطعنامه‌یی که ما ارائه کردیم بر این نکته تأکید دارد که مردم ایران، «دیکتاتوری سلطنتی را رد کرده‌اند و با استبداد مذهبی مخالفند». کنگرهٔ ایالات‌متحده «حق تعیین سرنوشت را برای مردم ایران به‌رسمیت می‌شناسد که در تلاش برای برقراری یک جمهوری دموکراتیک با جدایی دین و دولت و غیراتمی در ایران هستند».

ما تعدادی لایحه برای حمایت از امنیت و حفاظت و حقوق مردم ایران ارائه کرده‌ایم. ما برای تک‌تک ایرانیان آزادیخواه می‌جنگیم. در همین راستا، من از همتایان خود در پارلمانها و مجالس قانون‌گذاری دموکراتیک جهان می‌خواهم که در حمایت از مردم ایران در مبارزه برای آزادی به‌ما بپیوندند. تلاش برای دستیابی به‌یک ایران آزاد فقط یک مسألهٔ ایرانی نیست. این یک مسألهٔ جهانی است که همهٔ ما را تحت تأثیر قرار می‌دهد.

در حالی‌که امروز در اینجا جمع می‌شویم، بیایید دوباره بر تعهد خود تأکید کنیم برای ایستادن در کنار مردم ایران در مبارزه آنها برای آزادی، دموکراسی و حقوق‌بشر. همراه هم ما می‌توانیم راه را برای آینده‌یی درخشان‌تر برای ایران و مردم آن هموار کنیم.

در ایالات‌متحده آمریکا، یکی از عزیزترین نمادهای ما مجسمهٔ آزادی در بندر نیویورک است. در پایهٔ آن بنای یادبود، شعر به‌یادماندنی اما لازاروس، «مجسمه‌یی دیگر» حک شده است. در بخشی از آن آمده است: «زنی بزرگ، مشعل به‌دست که از نورهایی که زندانی‌اند جان گرفته و نام او مادر تمام آنانی است که جلای وطن کردند». خانم رجوی، من به‌عنوان عضوی از تبعیدیان بسیار، رهبری بی‌باکانهٔ شما را در این روزهای پرتلاطم تحسین می‌کنم.

و اما با همان رویکرد اما لازاروس، اجازه بدهید صحبت‌هایم را با این نکته به‌پایان ببرم: ما در کنار ایرانیان آزادیخواهی ایستاده‌ایم که همان‌طور که بر آن مجسمه حک شده، از استبداد به‌ستوه آمده و آرزو دارند در آزادی نفس بکشند.

بسیار سپاسگزارم از این‌که من را به‌اینجا دعوت کردید. وقتی دوباره با هم‌دیگر دیدار می‌کنیم، بیایید برای یک ایران آزاد دعا کنیم.

 

سناتور جری هورکان - معاون کمیته مالی سنای ایرلند

خیلی ممنون از همگی. تشکر می‌کنم از همه شما بابت این دعوت، اما مهم‌تر از آن، متشکرم از شما خانم رجوی، متشکرم نماینده کنگره و بر و همکار خودم از کشورم جیم هیگینز، وزیر پیشین، نماینده پیشین پارلمان اروپا، سناتور و نمایندهٔ پیشین. به‌واقع یک امتیاز است که اینجا باشم برای حمایت از شورای ملی مقاومت و مردم ایران در مبارزه آنها برای یک دموکراسی که در آن بتوانیم رأی دهیم و می‌توانیم افرادی را که آنجا هستند تغییر بدهیم و می‌توانیم نظرات خود را در مورد آنچه می‌خواهیم دولتمان انجام دهد، بیان کنیم؛ و این به‌واقع یک امتیاز بزرگ است. من چند سطری از قبل نوشته‌ام، اما به‌واقع می‌خواهم امروز از صمیم قلب صحبت کنم و فقط به‌شما بگویم، قبلاً چندین‌بار اینجا بوده‌ام، هم‌چنین به‌آلبانی رفته‌ام و حمایت خود را از افراد آنجا نشان داده‌ام؛ اما کاری که توسط شورای ملی مقاومت انجام شده و توسط خانم رجوی و شبکهٴ عظیمی از افرادی که من می‌دانم هم در اینجا و هم در آلبانی هستند و هم در سراسر جهان (این برنامه را) تماشا می‌کنند، کارهایی انجام شده به‌منظور برجسته‌کردن برای همهٔ ما نمایندگان پارلمان در سراسر جهان، به‌ویژه در جهان آزاد، شرایط هولناکی را که مردم ایران در آن زندگی می‌کنند، شرایطی که از زمان حکومت دینی روی کار آمده و در واقع قبل از آن برقرار بوده و خواست واقعی تقریباً ۹۰میلیون نفر برای دموکراسی به‌واقع بسیار قوی است. ما جمعیتی در ایرلند با کمی بیش از ۵میلیون نفر هستیم و منصفانه بگویم تبعیدیان بسیاری داریم و از مبارزات قدردانی می‌کنیم. بیش از ۱۰۰سال پیش، ما استقلال خود را از انگلستان به‌دست آوردیم و قدردان استقلال خود و این واقعیت هستیم که اکنون یکی از دیرینه‌ترین دموکراسی‌های آزاد در جهان از نظر حضور تمام‌وقت از زمان تأسیس خود هستیم. ولی برای ما بسیار مهم است که اینجا باشیم تا از شما حمایت کنیم و ما از مردم ایران حمایت می‌کنیم. از مردم ایران حمایت می‌کنیم. این رژیم است که ما از آن راضی نیستیم. رژیم است که به‌مردم اجازه نمی‌دهد حق رأی داشته باشند، برابری جنسیتی قائل نیست، به برابری اقلیتها احترام نمی‌گذارد، برای همهٔ شهروندان برابری قائل نیست، تروریسم را نه‌تنها در خاورمیانه بلکه در سراسر جهان رواج داده است و ما اینجا هستیم تا از شما، از شورای ملی مقاومت ایران در تلاشتان حمایت کنیم، شما خواهان دموکراسی هستید، می‌خواهید مردم آنچه را که ما داریم داشته باشند. نمی‌گویید که یک دیکتاتوری را با دیکتاتوری دیگر جایگزین کنیم؛ می‌گویید ما برنامهٔ ۱۰ماده‌یی را می‌خواهیم که فراهم‌کنندهٴ آزادی مذهبی، برابری، برابری زن و مرد و برابری برای همهٔ ملیتها و همهٔ اعتقادات مختلف و غیره. شما می‌گویید، ما برای برقراری یک دولت موقت در دسترس خواهیم بود، ولی می‌خواهیم مردم بتوانند به‌دولتی رأی بدهند که بدون شک شما خودتان را در آن مطرح خواهید کرد و امیدوارم موفق باشید، ولی شما خواهان دموکراسی هستید. ۳۶۰۰پارلمانتر از ۴۰کشور مختلف از شورای ملی مقاومت حمایت می‌کنند و من هم از آن حمایت کرده‌ام، از جمله در پارلمان ایرلند، جایی که ما طرح‌هایی را امضا و از آن حمایت کرده‌ایم، طرح‌هایی در حمایت از برنامهٔ ۱۰ماده‌یی و آزادی در ایران. واقعیت این است که در کشوری با ۹۰میلیون جمعیت، با منابع عظیم، نه‌فقط منابع مردمی، بلکه منابع عظیم نفتی و معدنی و سایر منابع، این همه مردم در فقر و ظلم زندگی می‌کنند، آن‌هم در حالی‌که شما به‌هیچ‌عنوان یک کشور فقیر نیستید، بلکه کشوری ثروتمند هستید، ولی منابع عادلانه بین مردم ایران تقسیم نمی‌شود.

فکر می‌کنم مردم ایرلند صد روی صد و تماماً خواهان ایستادن در کنار شما و در انتظار یک ایران آزاد هستند. رژیم نه‌فقط در ایران، بلکه در سراسر خاورمیانه و جهان، مشکل ایجاد می‌کند، تروریسم را تأمین مالی می‌کند، اختلافات را تأمین می‌کند، در کشورهای دیگر مشکل ایجاد می‌کند، در داخل کشور مشکل ایجاد می‌کند، شهروندان را در داخل و دیگران را به‌قتل می‌رساند؛ و ما اینجا هستیم تا حمایت خود را از شما از سراسر جهان نشان بدهیم؛ از ایرانی‌هایی که به‌ویژه در ایران در چنین شرایط سختی قرار دارند. اما هم‌چنین از همهٔ ایرانیان مقیم خارج در سراسر جهان، کسانی که در کشورهای آزاد در سراسر جهان که ممکن است امروز این برنامه را تماشا کنند؛ مردم ایرلند، خود من، وزیر پیشین هیگینز و بسیاری، بسیاری دیگر از نمایندگان پارلمان ایرلند، بسیار، بسیار حامی همهٔ کارهایی هستند که شما در تلاش برای دستیابی به‌آزادی و دموکراسی برای کشوری با جمعیت تقریباً ۹۰میلیون نفری انجام می‌دهید. ما بسیار امیدواریم که شما هر چه زودتر به‌این آزادی دست‌یابید و فعالیت‌های خطرناک رژیم حاکم فوراً متوقف شود و در درازمدت، همان‌طور که نمایندهٔ کنگره وبر مطرح کرد، همهٔ ما فرصت آن‌را پیدا کنیم که از کشور زیبا و مملو از منابع شما هر چه زودتر دیدار کنیم، آن‌هم در یک ایران آزاد، عادلانه و دموکراتیک. از همگی شما خیلی ممنونم.

 

جیم هیگینز – نماینده پیشین پارلمان اروپا

من به‌این شعار در اینجا نگاه می‌کنم: «ایران، قیام سراسری، یک سال بعد». می‌خواهم سال آینده در سپتامبر۲۰۲۴ به‌اینجا برگردم و نقطهٔ عطفی تاریخی به‌سوی آزادی را رقم بزنم.

خانم رجوی، بار دیگر از شما تشکر می‌کنم به‌خاطر الهام‌بخشی مداومتان به‌این جنبش. رهبری شما حرکت این جنبش را تداوم بخشیده، الهام‌بخش این سازمان بوده که بداند آینده ایران در دستان شما است و به‌همهٔ ما این الهام را داده است که روزی در آینده‌یی نه‌چندان دور، بدون قید و بند در معابر اصلی تهران دست در دست هم قدم خواهیم زد. از سال۲۰۰۴ به‌عنوان عضو پارلمان اروپا، من سابقهٔ بسیار قوی در حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران دارم. از زمان کمپ اشرف با آنها بودم، در بحبوحهٔ مبارزه آنها برای خروج از کمپ لیبرتی و رسیدن به‌جایی که اکنون در آن هستند یعنی اشرف۳.

من میزبان و شرکت‌کننده در بسیاری برنامه‌ها بوده‌ام که سیاست‌مداران برجسته و نمایندگان کنگره از مرد و زن در آن حضور داشته‌اند، به‌ویژه از ایالات‌متحده. اما به‌ندرت سخنرانی‌یی شنیده‌ام که به‌این خوبی ارائه شده باشد و این‌قدر پرشور باشد و دارای پیامی طنین‌آمیز باشد مانند سخنرانی شما نمایندهٔ کنگره وبر. آفرین.

من در آن گردهمایی حضور داشتم که در آخرین کلیپ به‌آن اشاره شد. همان اجلاس ایران آزاد. یک برنامهٔ فوق‌العاده. شما همهٔ شرکت‌کنندگان در آن‌را دیدید. یکی از شرکت‌کنندگان، نخست‌وزیر پیشین خودم، اندا کنی بود که نخست‌وزیر کشور من، به‌مدت ۹سال بود. قبل از این‌که به‌آن گردهمایی برود، سفیر رژیم ایران با او تماس گرفت و از او خواست در دوبلین با او ملاقات کند تا به‌او هشدار بدهد که تحت هیچ شرایطی نباید در آن برنامهٔ مشخص در روزهای ۲۸ و ۲۹ژوئن شرکت کند. چرا که سازمان مجاهدین یک «فرقه» است، یک سازمان «غیرقانونی» است که از تروریستها تشکیل شده است. اما او رفت. علاوه بر آن، افراد برجسته‌یی را به‌همراه داشتیم مانند مایک پنس، معاون پیشین رئیس‌جمهور ایالات‌متحده، (مایک) پمپئو، جان بولتون، نخست‌وزیر پیشین انگلستان لیز تراس. آیا اینها از آن نوعی از افراد هستند که با تروریستها رابطه دارند؟ این نوع پروپاگاندی است که وجود دارد و توسط رژیم انجام می‌شود. آنها مهلک، خطرناک و فریبنده هستند. آنها به‌راستی هر کاری را انجام خواهند داد، به وجهه سازمان مجاهدین خلق ایران آسیب بزنند، اما موفق نخواهند شد. زیرا سازمان مجاهدین تمام نیش‌ها و تیرها و پروپاگاندی را که علیه آنها انجام شده، از بین برده است. خوب است که ما اینجا در رابطه با حمایت صحبت می‌کنیم و از نظر تشویق بسیار مهم است، هم‌چنین از نظر تضمین برای جنبشی بسیار مهم است که در حال حرکت است و امیدوارم که یک نقطهٔ عطف دیگر را در این زمان در سال آینده رقم بزنیم، یک نقطهٔ عطف دیگر از پیشرفت. اما به‌نظر من پیشرفت واقعی و توان واقعی و آینده واقعی در دست جوانان است. زبان مادری من ایرلندی است. زبان گی‌لیک زبان اول من است. ما یک عبارت داریم که می‌گوید

جوانان را ستایش کنید، آنها را تشویق کنید و آنها نتیجه را رقم خواهند زد؛ و این جوانان، نسل جوان در ایران، همان کسانی هستند که پیشتاز این مسیر تحت رهبری خانم رجوی به‌سوی سرزمین موعود خواهند بود. ولی ما فقط در مورد آنچه در ایران می‌گذرد صحبت نمی‌کنیم. هر چند که وحشتناک است. آنچه در آنجا رخ می‌دهد، از نظر سرکوب دموکراسی، سرکوب آزادی بیان، سرکوب آرزوهای مردم برای رفتن به‌خیابان‌ها، انقیاد توسط تروریستها در رابطه با انجام این کارها تحت نام اسلام بسیار وحشتناک است. اما آنچه ما علاوه بر آن در مورد آن صحبت می‌کنیم، خطر (رژیم) ایران برای نظم جهانی است؛ و به‌همین دلیل مهم است که به‌طور جمعی به‌عنوان کشورها، گردهم بیاییم، آستین‌ها را بالا بزنیم، جمعی کار کنیم، منافع اقتصادی‌مان مانند نفت و منابع (را کنار بگذاریم) و به‌جای معاملات مخفی با این رژیم، هم‌زمان به‌همه‌گونه قول و پیمان در رابطه با حمایت از سازمان مجاهدین خلق ایران متعهد بشویم و در همهٔ زمینه‌ها اقدام جمعی بکنیم و این‌که همبستگی کامل بین‌المللی وجود داشته باشد، در سطح ملل‌متحد، در سطح اتحادیهٔ اروپا و در سطح عمومی، تا اطمینان حاصل کنیم که یک‌بار برای همیشه، ما (رژیم را) طرد و منزوی می‌کنیم و تضمین می‌کنیم که جهان در صحنهٴ بین‌المللی، این افراد را همان‌طور که منفور هستند، در نظر بگیرند؛ باید این‌را محقق کنیم. باز هم به‌واقع از شما بسیار متشکرم. خوشحالم که اینجا هستم و خوشحالم که فرصت شریک‌بودن در این برنامه با همکارم از حزب سیاسی دیگر را دارم، ما در دو جناح مختلف هستیم، اما همان‌طور که نمایندهٔ کنگره و بر گفت، وقتی صحبت از ایران می‌شود، هر دو جناح کنگره، چه در سنا و چه در مجلس، همه هم‌نظر هستند. دوباره در مورد برنامهٔ آن رهبر شگفت‌انگیز و الهام‌بخش بگویم که روزی، آزادی را به‌ایران اهدا خواهد کرد، آن‌هم از طریق یک برنامهٔ ۱۰ماده‌یی که از مدتها قبل باید محقق می‌شد. بله تأخیر هست، ولی امیدوارم بسیار نزدیک باشد. از شما بسیار متشکرم.

پایان

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/d7c51a1a-84ca-481f-be63-ad9379f49645"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات