728 x 90

من یک آرزو دارم

مریم رجوی:

«من یک آرزو دارم؛

ایران بدون اعدام و شکنجه؛

کشوری که در آن جراثقالها برای ساختن ایران آزاد و آبادی آن باشد نه برای به‌دار آویختن.

کشوری که در آن سنگسار و دست و پا بریدن به افسانه‌ها پیوسته باشد و نه روش جاری روزانه مردم.

و حاکم شرع و دادگاههای ضربتی در آن جایی نداشته باشد و عشق و دوستی و بردباری جای بی‌اعتمادی و کینه و انتقام را گرفته باشد.

 

من یک آرزو دارم؛

ایران آزاد و دموکراتیک؛

کشوری که در آن همه مردم از حق آزادی، حق زندگی و حق امنیت به‌طور مساوی برخوردار باشند.

هر کس آزاد باشد تا عقاید و خواسته‌هایش را بیان کند.

هر کس آزاد باشد که اعتراض کند.

هر کس آزاد باشد که پوشش و راه و رسم زندگی‌اش را خودش انتخاب کند. و زنان در همه امور از جمله رهبری جامعه از حقوق برابر با مردها برخوردار باشند.

 

من یک آرزو دارم؛

ایران سرشار از بردباری و مسالمت و همچنین کشوری باشد که در آن انسانها با عقاید و مذاهب گوناگون در کنار هم به‌طور برابر بتوانند زندگی کنند.

هیچ دینی ممنوع نباشد.

و هیچ دینی بر دین دیگر هیچ امتیازی نداشته باشد.

تفتیش عقاید برافتاده باشد و از صحنه جامعه ایران حذف بشود و کسی به‌خاطر باورهایش تحت پیگرد قضایی قرار نگیرد.

 

من یک آرزو دارم؛

ایران صلح و دوستی، کشوری که جنگ و خونریزی و خشونت در آن به کلی رخت بربسته باشد.

کشوری که به‌جای بنیادگرایی و تروریسم، صلح و دوستی را در منطقه و در همه جای دنیا اشاعه بدهد.

کشوری پایبند به همزیستی و حسن همجواری باشد.

 

آری، من تردیدی ندارم ما بنیادگرایی را از صفحه تاریخمان برای همیشه پاک خواهیم کرد.

هیچ چیز نمی‌تواند مانع طلوع آفتاب آزادی برای مردم ایران بشود.

و هیچ چیز نمی‌تواند مانع تحقق آزادی در ایران بشود.

من صدای ملت بزرگ ایران را می‌شنوم که می‌گویند ما پیروز می‌شویم».

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات