728 x 90

پیام همبستگی نمایندگان پارلمان دانمارک و نروژ با تظاهرات بزرگ ایرانیان در استکهلم

پیام همبستگی نمایندگان پارلمان دانمارک و نروژ با تظاهرات بزرگ ایرانیان در استکهلم
پیام همبستگی نمایندگان پارلمان دانمارک و نروژ با تظاهرات بزرگ ایرانیان در استکهلم

پیام همبستگی ۱۴نماینده پارلمان دانمارک به تظاهرات بزرگ ایرانیان در استکهلم: آینده متعلق به شما و متعلق به ایران آزاد است

به تظاهرات همبستگی برای یک ایران آزاد در ۲۰ژوئیه در استکهلم

امسال چهلمین سال انقلاب مردم ایران علیه رژیم شاه است که انقلابی بزرگ علیه یک دیکتاتوری سرکوبگر بود. اما به‌دلیل سلطه رژیم آخوندی، انقلاب مردم به دموکراسی و حقوق‌بشر منجر نشد. رژیم آخوندی نه قابل‌قبول و نه قابل رفرم و اصلاحات است. این رژیم بایستی سرنگون شود تا دموکراسی و برابری اجتماعی مردم ایران تضمین پیدا کند.

انقلابی کنونی مردم ایران که در چشم‌انداز است، باید به دست خودشان محقق شود. به همین دلیل، ما به همبستگی بین‌المللی با مردم ایران درود می‌فرستیم.

ما خواهان یک دخالت نظامی در ایران نیستیم، پیام ما، پیام همبستگی با مردم ایران است که برای دموکراسی و حقوق‌بشر در ایران مبارزه و مقاومت می‌کنند و می‌گوییم: مقاومت شما به هدر نخواهد رفت. آینده متعلق به شما و متعلق به ایران آزاد است.

امضا کنندگان:

سورن سونه‌گورد، عضو پارلمان دانمارک- از طرف اتحاد سرخ و سبز

 • اوا فلیوهولم
 • یتته گوتلیب
 • پدر هولپلوند
 • هنینگ هیللستاد
 • کریستیان یول
 • رونه لوند
 • رزا لوند
 • سورن اگه راسموسن
 • پرنیله اسکیپر
 • یاکوب سولوهی
 • ویکتوریا ولاسگوئز
 • مای ویلادسن
 • فرانک آئن
 •  

 

کریستیان تی برینگ یدده نایب‌رئیس کمیسیون خارجی و دفاع پارلمان نروژ از حزب پیشرو(از ائتلاف حاکم)

حزب پیشرو نروژ شانه به شانه تمام ایرانیانی ایستاده است که خواهان یک ایران آزاد و دموکراتیک هستند.

سران حکومت فعلی ایران قدرت را از ملت ایران بسرقت برده و به این دلیل فاقد مشروعیت هستند.

حضور شما امروز در اینجا بیانگر اعتقاد به ارزشهای دموکراتیک است، و شما برای تمامی ایرانیان عاشق آزادی در هر کجا که هستند، الهام‌بخش و انگیزاننده هستید.

با احترام-کریستیان تی برینگ یدده

 

پتر کریستیان فرولیش نایب‌رئیس کمیسیون قضایی پارلمان نروژ از حزب محافظه کار(از ائتلاف حاکم)

من از صمیم قلب از کار و تلاش شما برای تحقق هدفتان که یک ایران مبتنی بر جدایی دین و دولت و دموکراتیک است، حمایت می‌کنم.

حقوق‌بشر، آزادی بیان و آزادی اجتماعات از حقوق جهانشمولی است که ملت ایران شایستگی تجربه کردن آن را دارد.

جای هیچ شک و تردیدی نیست که ایران کشوری با تاریخ غنی و انسانهای توانمند است. اما طی چهار دهه تحت سرکوب یک رژیم مخرب بوده است.

من مطمئنم که ایران کشوری خواهد شد که به پرنسیپهای اساسی و پایه‌یی حکومت قانون، ارزشهای دموکراتیک و حقوق غیرقابل نقض شونده انسان‌ها احترام خواهد گذاشت. و گردهمایی مانند گردهمایی شما و تلاش انسان‌هایی همانند شما تلاشهای جدی برای عملی شدن این هدف است.

ما افراد بسیاری هستیم که در این مبارزه از شما حمایت کامل می‌کنیم.

هر چند این هدف دشمنان بسیاری دارد و تحقق تغییر زمان می‌برد، اما در نهایت نیروهای آزادی بر سرکوب کننده گان پیروز خواهند شد.

پتر کریستیان فرولیش

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات