728 x 90

مسعود رجوی: شعار جوانان رزمنده در تهران - از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران

مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران
مسعود رجوی رهبر مقاومت ایران

مسعود رجوی به بچه‌های تهران و دلیران شورشگر: امشب روی زمین و مظاهر حاکمیت رژیم، و در پشت بامها و در پشت پنجره‌ها، نوبت رزم جانانه و غوغای دیگری از جانب شماست

شعار جوانان رزمنده در تهران: از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران

 

										
											<iframe style="border:none" width="100%" scrolling="no" src="https://www.mojahedin.org/if/31faeb44-c9ec-43ed-ac3c-e7b0f10816aa"></iframe>
										
									

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات