728 x 90

فعالیت تبلیغی و ابراز حمایتهای هواداران مجاهدین خلق در شهرهای ایران-تیرماه ۹۸

فعالیت تبلیغی هواداران مجاهدین در شهرهای ایران-تیرماه ۹۸
فعالیت تبلیغی هواداران مجاهدین در شهرهای ایران-تیرماه ۹۸

اهواز

هواداران مجاهدین در اهواز با به نمایش گذاشتن نقشه ایران که در بالای آن نوشته شده بود «ایران مریم –مریم ایران» و با سر دادن شعار «مجاهدین اشرف ۳بر شما سلام بر شما درود» و همچنین با نصب نقشه اهواز در یکی از مناطق مسکونی که روی آن با شعار «ایران مریم» آراسته شده بود بر حمایت بی‌شائبه خود از سازمان مجاهدین خلق ایران و مقاومت ایران پای فشردند.

چهارمحال و بختیاری

یکی از هواداران مجاهدین در استان چهارمحال و بختیاری با لباس محلی این استان، با در دست گرفتن نقشه این استان که با عکس رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در بالای آن تزیین شده بود و به‌طور سمبلیک در زیر تابلوی ورودی این استان قرار داشت به مجاهدین خوش‌آمد گفته و حمایت بی‌دریغ خود از مجاهدین و خانم مریم رجوی را اعلام کرد.

اصفهان

در اصفهان نیز هواداران مجاهدین تراکتهایی که حاوی نقشه بزرگ ایران و تصویر خانم مریم رجوی در میان آن و زنده باد رجوی زیر عکس به چشم می‌خورد، نصب کرده و همچنین بر روی دیواری دیگر تصاویر مریم رجوی با گفته‌ای از ایشان تحت عنوان «می‌توان و باید به قله رهایی و آزادی رسید» نصب شده بود.

کانون شورشی ۸۵۳نیز با نصب نقشه بزرگ ایران بر روی دیوار منطقه مسکونی در این شهر که در دل آن تصویری از مریم رجوی به چشم می‌خورد حمایتهای خود را از سازمان مجاهدین و رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت ابراز کردند.

در گوشه‌ٔ دیگری از شهر اصفهان کانون شورشی۷۹۱ با رشادت زیاد نقشه ایران را که تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در وسط آن قرار داشت را در داخل اتوبوس شهری نصب کرده و در معرض دید همگان قرار داد.

ارومیه

بر روی دیوارهای این شهر نیز تراکتهایی از تصاویر خانم مریم رجوی، همراه با گفته‌هایی از ایشان تحت عنوان «می‌توان و باید این زیباترین وطن را از یوغ آخوندها رها کرد» توسط کانون شورشی۹۹۳ نصب شد.

در نقاطی دیگر از این شهر هواداران مجاهدین اقدام به نصب تراکتهایی حاوی پرچم ایران و تصاویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت و با شعار«ایران آزاد با مریم رجوی»و «دموکراسی آزادی با مریم رجوی» کردند.

کانون شورشی۵۵۹ نیز تراکتهای حاوی عکس خانم مریم رجوی و این شعار که «می‌توان و باید دیکتاتوری را سرنگون کرد» برگرفته از سخنان ایشان را بر روی دیوارهای این شهر نصب کرد.

یزد-گیلان

یکی از هواداران شجاع مجاهدین با گرفتن نقشه استان یزد همراه با تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت در آن و بالا بردن آن در یکی از خیابانهای این شهر حمایت بیدریغ خود از سازمان مجاهدین و خانم مریم رجوی برای رسیدن به آزادی در ایران را اعلام کرد.

در گیلان نیز هوادار دیگری با در دست گرفتن نقشه گیلان که مریم رجوی با حروف لاتین بزرگ بر آن نقش بسته بود در یکی از خیابانهای این شهر حمایت خود را ابراز داشت.

مشهد-تبریز

هواداران مجاهدین در مشهد نیز با آویزان کردن نقشه ایران مزین به تصویر رئیس‌جمهور برگزیده مقاومت از پل عابر پیاده بر خواسته خود برای ایران پای فشردند.

در تبریز نیز هواداران مجاهدین با نصب نقشه بزرگ ایران که تصویر خانم مریم رجوی در دل آن قرار گرفته بود در یکی از محله‌های مسکونی، حمایت روزافزون خود از مجاهدین را اعلام داشتند.

کرج- همدان

هواداران مجاهدین با نصب نقشه بزرگ ایران که در میان آن عبارت مریم با حروف لاتین نوشته شده بود بر روی ایستگاه برق بر سر راه عابران پیاده، حمایت خود از مجاهدین را ابراز داشتند.

در همدان نیز دوتن از هواداران مجاهدین با بلند کردن تراکتهایی که عبارت «زنده باد آزادی و ایران مریم –مریم ایران» بر روی آنها نوشته شده بود اعلام حمایت از سازمان محبوبشان کردند.

تهران- زنجان- البرز

در تهران و زنجان نیز هواداران مجاهدین با قرار دادن عکس خانم مریم رجوی و همچنین نقشه ایران که مریم رجوی به لاتین بر روی آن نوشته شده بود در زیر تابلوی راهنمای مسیرها، از مجاهدین حمایت کردند.

در البرز نیز در یکی از پارکها هواداری از مجاهدین با بلند کردن نقشه این استان که جمله «مریم ایران» بر آن قرار داشت حمایت خود از سازمان محبوبش را در معرض دید قرار داد.

 

 

گزیده ها

تازه‌ترین اخبار و مقالات